Dnes je 23. jún 2024, Nedeľa

Akciové fondy

Úvod » Podielové fondy » Akciové fondy

Akciové fondy: Vhodné na dlhodobé investovanie.Akciové fondy sú vo všeobecnosti rizikovejšou kategóriou ako peňažné a dlhopisové fondy. Z dlhodobého hľadiska však prinášajú aj vyššie výnosy. Napríklad z 25–ročnej histórie vývoja zhodnotenia akcií 500 najväčších amerických firiem (reprezentovaných indexom S & P 500) vyplýva, že ich priemerná ročná výkonnosť sa pohybuje okolo 11 percent. V krátkom horizonte však výnos kolíše. Akciové fondy sú preto vhodné najmä na dlhodobejšie investície, s investičným horizontom minimálne päť rokov. Napríklad ako sporenie na dôchodok alebo zabezpečenie dieťaťa do dospelosti.

Akciové fondy sa však dajú použiť aj na špekulácie. Teda krátke investovanie, často aj na jeden rok, pri ktorom je cieľom rýchle a relatívne vysoké zhodnotenie kapitálu. Vyžaduje si to však naozaj skúseného finančného poradcu a veľmi skúseného klienta, ktorý neinvestuje podstatnú časť svojho majetku. Dôležité je, aby bol zabezpečený, aby mal vyriešenú finančnú rezervu a špekuloval iba s peniazmi, ktorých strata by zásadne neovplyvnila jeho finančnú situáciu. Zároveň musí rozumieť všetkým rizikám, ktoré z takejto investície vyplývajú.

Prostredníctvom spoločnosti Medical & Financial Consulting, s. r. o. máte na výber z nasledujúcich akciových fondov. 
 
 

Zhodnotenie fondov za posledný
  Názov Denomin. mena 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé  
EUR 0% 0% 4,18% 16,39% 10,33% - 16,20% detail
EUR -0,29% -0,22% 0,86% -8,56% -23,09% - 14,31% detail
EUR 0,46% -1,34% 2,82% 9,60% 34,19% - 106,99% detail
EUR 0,66% -1,58% 2,83% 9,18% 36,58% - 126,05% detail
EUR 0,60% -2,58% 1,50% -6,75% -6,42% - 52,49% detail
EUR 0,50% -1,71% 6,64% 15,71% 27,46% - 73,06% detail
USD 0,74% -3,80% 9,45% 12,22% 16,04% - 54,46% detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
CZK - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
JPY - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
JPY - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
CZK - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR 0% 5,45% - - - - 6,24% detail
USD - - - - - - - detail
EUR 0% 0% 0% 0,02% 3,45% 11,77% 16,62% detail
EUR 0% 0% 0% 0,77% 8,05% 18,56% 22,44% detail
EUR 0% 0% 0% 1,12% 8,82% 21,87% 24,87% detail
EUR 0% 0% 0% 0,58% 8,67% 23,74% 25,56% detail
EUR 0% 1,27% 0,72% 1,16% 10,14% 26,55% 26,85% detail
EUR 0% 1,58% 0,37% 0,99% 10,33% 28,57% 27,45% detail
EUR 0% 0% 0% 0,63% 10,27% 29,88% 26,39% detail
EUR 0% 0% 0% 0,93% 10,10% 31,04% 25,95% detail
EUR 0% 1,99% 0,06% 1,22% 11,71% 33,25% 26,54% detail
EUR 0% 2,11% -0,23% 1,08% 11,46% 33,47% 25,47% detail
EUR 0% 0% 0% 1,22% 10,31% 32,73% 23,22% detail
EUR 0% 0% 0% 1,26% 13,25% 37,72% 26,33% detail
EUR 0% 0% 0% 1,47% 10,68% 34,98% 23,11% detail
EUR 0% 2,42% -1,14% 0,08% 12,15% 36,95% 24,21% detail
EUR 0% 0% 0% 1,34% 11,83% 36,17% 21,90% detail
EUR 0% 2,40% -1,63% -0,14% 8,55% 32,95% 18,57% detail
EUR 0% 0% 0% 1,39% 9,92% 34,41% 20,02% detail
EUR 0% 2,37% -1,89% -0,44% 7,63% 32,48% 18,75% detail
EUR 0% 2,48% -1,89% -0,84% 11,22% 36,36% 23,01% detail
EUR 0% 0% 0% 1,26% 9,70% 34,03% 20,89% detail
EUR 0% 2,39% -2,23% -0,80% 7,66% 32,16% 17,71% detail
EUR 0% 0% 0% 1,49% 18,02% 44,64% 30,65% detail
EUR 0% 0% 0% 1,49% 8,89% 33,65% 19,91% detail
EUR 0% 2,32% -2,37% -1,47% 5,99% 31,03% 19,10% detail
EUR 0% 2,37% -2,49% -1,22% 6,40% 27,59% 13,98% detail
EUR 0% 0% 0% 1,51% 7,91% 31,94% 19,49% detail
EUR 0% 0% 0% 1,36% 9,63% 33,83% 19,41% detail
EUR 0% 2,39% -2,73% -1,11% 6,71% 30,58% 16,71% detail
EUR 0% 2,41% -2,55% -1,57% 5,30% 28,50% 16,89% detail
EUR - - - - - - - detail
EUR 2,32% -0,18% 7,71% 20,88% -44,39% - -37,25% detail
EUR 2,53% 0,16% 8,87% 46,51% - - -26,14% detail
EUR 2,38% 0,30% 7,45% 61,65% -20,48% - -16,49% detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
HKD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
JPY - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR -0,06% -2,80% 1,62% 11,66% 21,66% 93,82% 23,21% detail
USD -0,23% -3,53% -3,75% -7,23% -4,40% 79,69% 28,30% detail
USD 1,73% 3,85% 29,51% 70,56% 157% 222,20% 247,63% detail
EUR 0,07% -2,33% 1,71% 18,36% 42,07% 144,43% 142,76% detail
EUR 0,29% -2,01% 11,12% 27,42% 46,60% 159,29% 222,37% detail
USD 0,45% -2,25% 5,91% 9,36% 16,46% 118,54% 83,86% detail
USD 0,36% -2,58% 7,13% 19,87% 38,85% 164,08% 159,43% detail
EUR -0,63% -4,25% 2,66% -13,05% -16,42% 68,12% 89,30% detail
USD 1,56% 3,49% 17,03% 37,76% 38,64% 102,80% -34,70% detail
USD 0,05% -2,50% 4,20% 15,86% 29,64% 109,60% 57,42% detail
EUR -0,04% -1,98% 8,72% 22,17% 27,57% 88,82% 62,81% detail
EUR -0,06% -2,06% 3,50% 14,98% 24,88% 67,85% 56,60% detail
EUR -0,29% -0,29% -0,86% -4,18% -20,19% 57,44% -6,14% detail
EUR 0,29% 1,74% 10,73% 19,39% 20,41% 139,59% 87,70% detail
USD 0,25% -2,47% 6,78% 15,33% 22,92% 117,52% 86,81% detail
USD 1,37% -4,46% -1,19% 13,70% 5,06% 41,28% -22,52% detail
USD 0,24% -1,83% 5,65% 16,53% 25,31% 95,88% 57,68% detail
USD 0,28% -0,73% 14,72% 28,17% 35,54% 146,70% 125,63% detail
USD 0,06% -1,21% 10,67% 24,24% 31,52% 153,75% 99,56% detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR -0,30% -1,92% 7,18% 20,67% - - 17,40% detail
USD -0,17% -2,16% 10,35% 23,18% - - 20,32% detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD 0,38% -2,27% 14,39% 30,07% - - 36,74% detail
EUR 0,40% -1,96% 2,87% 7,09% - - 6,64% detail
EUR 0,37% -2,33% 5,58% 9,10% - - 9,01% detail
GBP - - - - - - - detail
EUR 0,68% 0,53% 0,90% -0,22% - - 0,15% detail
USD 0,59% 0,49% 0,99% -0,39% - - 0% detail
EUR 2,75% 10,73% -5,83% -37,98% - - -41,28% detail
EUR 3,01% 10,62% -3,23% -36,81% - - -39,97% detail
USD 2,90% 10,44% -3,12% -36,61% - - -39,83% detail
CHF - - - - - - - detail
USD -0,56% -4,52% 5,59% -11,26% - - -13,95% detail
EUR 1,50% 3,71% 13,64% 34,94% - - 36,10% detail
EUR 1,56% 3,71% 16,72% 37,68% - - 39,15% detail
EUR -0,04% -2,27% 1,23% 13,49% - - 14,94% detail
EUR 0,05% -2,46% 4,13% 16,01% - - 17,89% detail
EUR -0,12% -1,12% 13,68% 30,26% - - 28,86% detail
USD 0% 0% 0% 0% - - 0% detail
USD 0,06% -2,20% 11,94% 24,77% 24,72% 24,72% 153,71% detail
EUR 0% -2,21% 4,45% 15,56% - - 16,80% detail
CHF - - - - - - - detail
USD 0,06% -2,27% 6,51% 17,41% - - 18,99% detail
USD -0,32% -0,53% 1,96% -2,19% - - 0,54% detail
CHF - - - - - - - detail
USD 0,31% 1,49% 13,95% 21,94% - - 25,29% detail
CHF - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR -0,24% -3,04% -0,24% 4,41% - - 4,94% detail
EUR -0,15% -3,29% 2,42% 6,12% - - 7,13% detail
USD -0,09% -3,25% 2,73% 6,60% - - 7,62% detail
EUR 1,25% -4,14% -3,95% 11,47% - - 13,29% detail
JPY - - - - - - - detail
EUR 0,13% -1,54% 2,68% 14,14% - - 16,74% detail
EUR 0,20% -1,80% 5,52% 16,55% - - 19,58% detail
EUR 0,24% -1,08% 10,03% 22,47% - - 25,65% detail
USD 0,29% -1,21% 10,06% 22,27% - - 25,70% detail
EUR 0,25% -0,50% 11,50% 25,59% - - 29,48% detail
EUR 0,27% -0,79% 14,57% 27,97% - - 32,46% detail
CHF - - - - - - - detail
EUR 0,11% -1,35% 5,25% 15,07% - - 16,54% detail
USD 0,22% -1,62% 8,31% 17,51% - - 19,44% detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
CHF - - - - - - - detail
GBP - - - - - - - detail
EUR -0,69% -4,34% -9,41% -16,45% - - -17,14% detail
EUR -0,61% -4,54% -6,84% -14,76% - - -15,14% detail
CHF - - - - - - - detail
CZK - - - - - - - detail
EUR 0,03% -2,67% 2,14% -3,44% - - -3,99% detail
USD 0,12% -2,92% 5,11% -1,42% - - -1,60% detail
EUR 0,11% -3,40% -0,22% -12,76% - - -15,52% detail
USD 0,14% -3,41% 0,07% -12,30% - - -15,09% detail
USD - - - - - - - detail
USD -0,04% -4,31% -3,26% -9,85% - - -9,93% detail
EUR - - - - - - - detail
EUR 0,11% -2,47% 2,02% -1,20% - - -1,84% detail
USD 0,23% -2,70% 4,97% 0,81% - - 0,58% detail
EUR 0,15% -2,66% 9,16% 27,55% - - 26,19% detail
USD 0,22% -2,90% 12,37% 30,23% - - 29,31% detail
EUR 0,05% -2,08% -1,15% 4,20% - - 6,80% detail
EUR 0,09% -2,40% 1,43% 5,96% - - 9,01% detail
USD 0,05% -2,33% 1,67% 6,32% - - 9,40% detail
USD 0,08% -2,91% 4,22% 16,52% - - 16,22% detail
USD 0,27% -3,08% 4,61% 14,18% - - 16,34% detail
USD 0,05% -2,79% 7,15% 20,13% - - 20,92% detail
EUR - - - - - - - detail
EUR 0% 0% 0% 0% - - 0% detail
EUR 0% 0% 0% 0% - - 0% detail
EUR 0,23% 0% -2,67% -14,90% - - -14,90% detail
CZK - - - - - - - detail
EUR -0,62% -4,28% -3,90% -12% - - -14,88% detail
CZK - - - - - - - detail
EUR 0,15% -2,44% 1,72% 11,94% - - 13,91% detail
EUR 0% -3,31% -0,74% -10,18% - - -11,04% detail
EUR -0,30% -1,37% 2,54% 4,77% - - 7,32% detail
USD 0,12% -0,99% 0,39% -9,45% -15,68% 69,41% 53,02% detail
EUR 0% 0% 0% 0% - - 0% detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD 0,59% 4% 6,96% 14,51% 25,65% 230,84% 131,78% detail
EUR - - - - - - - detail
USD 0,33% 0,32% -1,75% -7,86% 0,73% 98,22% 89,72% detail
USD -0,48% 0,61% -11,19% -31,05% -40,10% 52,88% 98,45% detail
EUR -0,74% -0,06% -18,34% -32,75% - - -32,75% detail
USD - - - - - - - detail
USD -0,12% 0,80% 1,42% -14,86% -28,60% 67,99% 86,15% detail
USD -0,19% -0,27% -3,37% -15% -21,88% - -18,10% detail
USD - - - - - - - detail
EUR 1,22% 0,09% -8,03% -8,03% - - -8,03% detail
USD 0,04% -0,67% -1,69% -5,33% -4,63% - -1,66% detail
USD 3,51% -1,67% -1,77% 5,81% -25,13% 92,75% 102,96% detail
USD 0,38% 0,42% 3,15% 11,01% 8,88% 57,23% -26,21% detail
EUR -0,93% 9,58% 48,30% 62,59% -22,50% - -12,40% detail
USD 0,41% 1,83% 5,25% 7,31% 5,57% 87,26% 6,96% detail
EUR 0,02% 0,40% 7,70% 40,59% 14,26% 82,93% 32,67% detail
EUR 0% 0% - - - - 0% detail
EUR 0,27% 1,20% 11,05% 38,77% 20% 128,95% 66,11% detail
EUR 0,11% 0,41% -0,29% 15,05% - - 12,99% detail
EUR 0,11% 0,42% 4,92% 15,37% 12,24% 66,62% 16,40% detail
EUR -0,12% 0,91% 2,89% 22,02% 13,09% 80,47% 38,33% detail
USD 0,68% -0,28% -2,97% -18,44% -26,49% - -18,57% detail
USD 0,68% -0,29% -3,21% -17,28% -24,64% 46,02% 24,44% detail
EUR 1,38% 0,59% -20,35% -20,35% - - -20,35% detail
USD 0,48% 0,71% 5,76% 15,29% 22,91% 87,88% 45% detail
USD -0,20% -1,48% -5,07% -7,63% -4,44% 68,74% 69,25% detail
USD 0,04% 1,47% 9,12% -18,37% -30,52% 71,75% 90,21% detail
EUR - - - - - - - detail
JPY 1,19% -1,72% 1,91% 22,07% 19,92% 51,43% -23,38% detail
USD -0,61% -1,49% 6,27% 0,22% -7,59% - 7,08% detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD 5,03% -0,09% 3,33% 34,17% 9,82% - 87,46% detail
EUR 0,13% 0,13% 15,19% 15,19% - - 15,19% detail
USD -0,15% 1,75% -1,58% -13,63% -31,22% 117,92% -39,57% detail
USD -0,10% 0,72% -4,91% -7,73% 2,91% 139,84% 64,44% detail
USD -0,53% 2,70% -13,97% -22,25% 20,03% 203,41% 96,92% detail
EUR 0% 0% -23,12% -32,41% -16,94% 132,07% 49,40% detail
GBP 0,03% 1,80% 0,27% 8,25% 22,34% 78,46% 84,42% detail
USD 0,64% 0,48% 4,77% 17,05% 34,25% 101,74% 52,18% detail
USD 1,47% 1,30% 39,04% 39,04% -1,40% 52,44% 15,95% detail
USD 0% 0% 0% 0% 0% 44,72% 6,37% detail
USD 0% 0% 0% 0% - - 0% detail
EUR 0% 0% 0% 0% 0% - 4,20% detail
USD 0% 0% 0% 0% - - 0% detail
USD 0% 0% 0% 0% - - 0% detail
USD 0% 0% 0% 0% 0% - 0% detail
USD 0% 0% 0% 0% 0% - 0,47% detail
EUR 0% 0% 0% 0% 0% 13,60% -3,10% detail
CZK - - - - - - - detail
USD 1,17% -2,59% 4,06% 14,08% 12,05% 110,91% -2,92% detail
EUR 0,74% -2,51% 0,95% 11,29% - - 13,82% detail
EUR 0,29% 2,79% -0,35% -9,65% - - -10,80% detail
USD 0% 0% 0% 0% - - 0% detail
USD 1,60% -0,31% 7,08% 18,26% 21,17% 119,50% 68,57% detail
USD 1,42% -0,83% 8,67% 23,46% 49,73% 178,69% 73,88% detail
EUR -0,47% -4,30% -5,82% -11% -15,96% 111,01% 72,51% detail
CZK - - - - - - - detail
USD 0,88% -2,94% -1,13% -10,05% - - -11,01% detail
CZK - - - - - - - detail
EUR -0,11% -1,66% 5,51% 15,75% 7,19% 66,17% 30,09% detail
USD 0,63% -2,29% 2,64% 1,96% -10,89% 45,14% 81,53% detail
CZK - - - - - - - detail
EUR 0,90% -1,04% 12,42% 22,83% 6,72% 52,89% 35,27% detail
EUR 1,16% -1,15% 6,54% 15,03% 15,06% 97,01% 51,40% detail
CZK - - - - - - - detail
EUR -0,44% 1,07% 2,43% 8,49% 14,81% 39,93% -97,42% detail
CZK - - - - - - - detail
EUR 0,63% -1,47% 6,97% 15,65% 16,85% 71,44% 35,94% detail
EUR 1,35% -0,58% 6,16% 12,41% - - 10,88% detail
USD 1,66% -2,18% 0,57% 5,86% 34,79% 99,98% 121,54% detail
EUR - - - - - - - detail
EUR 1,12% -0,95% 1,82% 8,21% 7,03% - 45,84% detail
EUR 0,86% -0,79% 2,15% 10,99% 22,66% 82,32% 48,21% detail
CZK - - - - - - - detail
CZK - - - - - - - detail
EUR 0,84% 1% -0,26% -1,04% 14,67% 104,44% 10,09% detail
USD 1,14% -1,78% 4,12% 1,45% 2,44% 86,41% 161,63% detail
USD 2,01% 0,46% 13% 31,52% 70,94% 104% 72% detail
EUR 0,72% -3,07% 6,69% 16,82% 22,80% 125,60% 75,17% detail
JPY 0,74% -5,79% 4,91% 27,26% 29,54% 60,10% 5,59% detail
USD 0,25% -4,33% -7,77% -24,36% -37,91% 34,49% 149,32% detail
USD 2,03% 1,25% 6,97% 0,20% -20,82% 67,76% 62,78% detail
CZK - - - - - - - detail
USD 0,53% -2,90% -3,98% -12% -14,11% 55,03% 79,93% detail
EUR 1,45% 0,11% 0,60% 9,69% 30,91% 213,45% 103,59% detail
USD 1,05% -3,31% 8,52% 25,08% 37,96% 105,69% 97,73% detail
CZK - - - - - - - detail
EUR 0,62% -3,23% 5,26% 22,02% - - 21,35% detail
USD 1,27% -1,33% 7,39% 20,23% 36,42% 111,56% 53,66% detail
CZK - - - - - - - detail
USD 1,36% -1,09% 0,15% 12,43% 28,58% 93,78% 52,21% detail
USD 1,45% 3,25% 3,58% 10,67% 3,61% 20,10% 40,41% detail
EUR 1,02% -0,87% 3,05% 11% 19,18% 100,17% 50,94% detail
CZK - - - - - - - detail
EUR 0,41% -2,07% -0,87% 1,28% -16,09% 84,03% 39,31% detail
CZK 0,66% 4,11% 10,95% 31,29% 68,09% 84,38% 43,21% detail
CZK 0,06% -2,77% 2,91% 13,50% 22,25% 97,87% 43,81% detail
CZK -2,69% -3,16% -1,31% -11,55% -17,29% 35,90% -28,64% detail
CZK -0,31% -2,99% 2,36% 5,20% -7,26% 21,64% 23,61% detail
EUR -0,92% -5,53% -4,49% -11,82% -24,85% 41,08% 37,71% detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
AUD 0,49% -0,80% 3,14% 11,12% 20,19% 95,88% -52,27% detail
USD - - - - - - - detail
EUR 0,74% -1,32% 9,48% 21,12% 10% - 22,28% detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
CZK - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
CHF - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
HUF - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
USD -1,29% -5,78% -10,15% -28,97% -39,36% 26,73% 1,26% detail
USD -0,41% -5,56% 0,47% -13,26% -25,24% 50,61% 21,18% detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR 0,16% -0,86% 6,55% 16,71% 30,83% 114,82% 279,41% detail
EUR -0,26% -1,79% 6,56% 15,25% 13,60% 69,20% 44,53% detail
EUR - - - - - - - detail
EUR 0,02% -2,28% 2,36% 8,43% 16,79% 67,17% 80,46% detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
JPY 0,17% -7,09% 4,97% 32,56% 34,63% 76,25% -15,85% detail
JPY 0,40% -4,74% 10,67% 43,53% 66% 156,66% 25,30% detail
USD -0,93% -6,07% -10,87% -25,22% -30,49% 45,49% 235,67% detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD 0,48% -6,02% 7,14% -6,65% -19,79% 215,57% -22,06% detail
USD - - - - - - - detail
USD 0,10% -2,27% 2,05% -3,56% -12,01% 105,97% -7,49% detail
USD - - - - - - - detail
EUR 1,59% -8,92% -28,13% 17,33% 7,30% 166,34% 65,63% detail
USD 0,05% -2,07% 8,88% 20,88% 28,07% 111,22% 355,11% detail
CZK - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR -0,03% -2,78% 0,26% 6,95% 17,74% - 27,15% detail
EUR -0,02% -1,66% 8,66% 22,40% 45,25% - 77,31% detail
EUR -0,20% -3,14% 6,22% 15,72% 21,42% - 37,28% detail
USD 0% 0% 0% 0% -16,63% 23,41% -38,33% detail
EUR - - - - - - - detail
JPY 0,21% -8,89% 11,78% 103,55% - - 103,55% detail
JPY 0,42% -6,65% 17,98% 107,39% - - 107,39% detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
HUF - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR -0,65% 0,98% -1,02% -7,06% - - -7,06% detail
USD -0,01% -1,09% -0,50% 3,16% - - 3,16% detail
EUR 0,01% -2,72% 4,72% 14,21% 11,52% 70,74% -1,81% detail
USD 0% 0% 0% 0% - - 0% detail
USD 0,27% -2,22% 7,31% 26,42% 40,43% 206,04% 93,60% detail
USD 0,26% -2,22% 5,14% 5,14% - - 5,14% detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
CZK - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
HUF - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR -0,11% 3,14% 10,89% 18,77% 31,65% 107,01% 75,79% detail
EUR -0,45% -1,33% 2,77% -9,99% -19,44% 67,59% 84,76% detail
USD -0,44% -2,16% 5,96% -7,92% -19,88% 76,12% 106,61% detail
EUR -0,86% -2,82% -2,88% -9,94% -15,71% 112,86% 113,65% detail
EUR 0,08% -1,87% -3,66% -12,28% -23,91% 8,95% -24,28% detail
EUR 0,51% -1% -8,93% -14,30% -26,58% - -8,58% detail
EUR -0,43% 3,19% 14,06% 22,22% 28,67% 112,74% 88,66% detail
EUR -0,45% 5,45% 19,91% 33,60% 57,24% 167,47% 237,81% detail
EUR 0% -3,40% 6% 16,10% 23,08% 97,68% 64,63% detail
EUR 0,39% -3,91% 12,91% 25,81% 29,99% 76,51% 107,33% detail
EUR 0,08% -3,61% 3,71% 13,88% 17,62% 83,42% 43,26% detail
USD 0,25% -4,46% 1,83% -2,71% -1,05% 71,63% 109,97% detail
EUR 0% -0,44% 11,99% 22,66% 4,44% 37,22% 1,64% detail
USD 1,11% -3,52% -2,84% 11,38% -3,52% 32,37% 1,48% detail
EUR 0,11% -4,78% -0,88% -4,78% -2,29% - 0,90% detail
USD 0,55% -1,75% -6,11% -12,26% -26,97% - -11,85% detail
USD -0,08% 2,29% 14,33% 21,47% 30,84% - 44,66% detail
CZK - - - - - - - detail
USD -0,85% -3,58% 0,09% -7,80% -16,15% - -4,76% detail
USD - - - - - - - detail
USD 0,29% -2,65% 9,22% 18,88% 24,82% - 41,50% detail
EUR 0,18% -2,24% 3,07% 12,32% 14% - 29,94% detail
USD 0,60% -3,59% 16,15% 28,70% 31,78% - 48,78% detail
USD 0,28% -3,28% 6,68% 16,48% 19,24% - 36,92% detail
EUR -0,45% -6,27% 1,19% -13,13% -27,42% -30,34% 334,05% detail
USD -0,26% -5,96% 4,08% -11,14% -26,43% - -28,22% detail
USD 0,22% -0,11% 15,22% 25,47% 6,04% - 17,40% detail
EUR 1,01% -3,83% -5,19% 9,24% -4,74% - 8,06% detail
EUR -1,11% -5,06% -12,34% -26,76% -36,72% - -32,98% detail
USD -0,92% -4,74% -9,82% -25,09% -35,86% - -30,96% detail
EUR -0,42% -3,15% 2,26% 12,53% 23,24% - 39,32% detail
CZK - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD 0,22% -3,53% 6,54% 17,32% 30,52% - 45,23% detail
EUR 0,72% 4,66% 6,80% 22,75% 53,65% - 71,58% detail
EUR 1,19% 4,36% 7,13% 26,82% 34,62% - 43,18% detail
CZK - - - - - - - detail
EUR 1,09% 5,75% 3,99% 22,33% 41,93% - 48,14% detail
USD 1,08% 3,27% 8,20% 27,35% 45,99% - 50,58% detail
CZK - - - - - - - detail
EUR 0,62% -1,88% 1,55% 0,23% -4,44% - 11,51% detail
USD -0,47% 2,20% 6,59% 21,85% 30,06% 94,70% 34,01% detail
EUR -0,34% -3,58% -2,47% -5,12% -10,56% 49,37% 65,18% detail
USD 0% -3,23% 0,37% -2,88% -9,29% 59,45% 85,78% detail
EUR -0,44% 1,04% 7,08% 21,39% 42,47% 92,37% 56,19% detail
EUR 1,19% 1,88% 11,14% 31,40% 35,24% 84,51% 32,48% detail
USD 1,18% 1,88% 11,46% 32,18% 38,58% 94,90% 68,74% detail
EUR 0% 1,78% 6,13% 22,27% 32,48% 98,26% 47,93% detail
USD -0,13% 0,91% 9,30% 24,96% 31,75% 108,04% 73,60% detail
EUR 1,11% 4,60% 5,12% 22,97% 46,44% 100,31% 65,03% detail
USD 0,71% 2,20% 11,12% 27,79% 58,04% - 150,09% detail
USD 1,06% 2,15% 9,31% 27,91% 50,62% 109,02% 91,72% detail
EUR 0,44% -4,42% -7,28% - - - -14,22% detail
CZK - - - - - - - detail
EUR 0,57% -4,67% -4,87% -13,16% -11,04% 91,66% 64,96% detail
EUR 0,53% -4,18% -6,51% -8,75% -24,89% 19,85% -12,57% detail
EUR - - - - - - - detail
EUR 0,42% -3,75% -6,59% -13,84% -12,17% 81,82% 41,80% detail
EUR - - - - - - - detail
EUR 0,85% -1,23% 8,41% 15,65% 10,90% 102,02% 24,86% detail
EUR 1,09% -2,73% 3,25% 13,45% 26,47% 94,83% 11,03% detail
EUR - - - - - - - detail
EUR 0,70% -3,76% 2,46% 8,30% 3,35% - 34,10% detail
EUR 0,60% 3,81% 6,56% 17,41% 2,25% 76,16% -2,03% detail
EUR 0,51% -0,38% -4,38% 3,87% 0,16% 106,25% 9,89% detail
EUR -3,84% -3,84% -2,58% 4,28% 1,75% 75,20% 2,21% detail
EUR 1,16% -2,01% 7,59% -1,97% -17,25% 197,94% -23,43% detail
EUR 0,63% 0,91% 6,95% 25,78% 30,15% 73,56% 16,33% detail
EUR - - - - - - - detail
USD -0,60% -4,54% -6,73% -14,66% -7,99% 131,39% 179,48% detail
EUR 0,08% -3,07% -2,68% -14,02% -28,40% 36,54% 23,30% detail
EUR -0,10% -4,04% -6% -11,67% -36,04% 73,33% 18,67% detail
USD -0,49% -5,24% -3,08% -11,99% -9,77% 80,45% 86,73% detail
EUR 0,11% -1,89% 10,51% 28,37% 36,15% 87,91% 47,05% detail
EUR 0% -2,61% 1,32% 14,22% 17,61% 80,74% 22,90% detail
EUR 0,06% -2,84% 5,43% 21,90% 30,26% 87,39% 46,32% detail
USD 0,16% -3,18% 8,62% 24,33% 30,56% 117,92% 70,03% detail
EUR 0% -2,53% 4,09% 17,60% 33,93% 100,30% 45,01% detail
USD 0,34% -2,98% 7,71% 2,98% -5,48% 96,98% 69,65% detail
USD -1,25% -4,96% -9,02% -24,19% -30,23% 49,64% 173,09% detail
USD -0,48% -1,18% -15,61% -23,98% 17,51% 178,96% 135,35% detail
USD 0% 0% 0% 0% -6,22% 63,52% 4,31% detail
(dátum poslednej aktualizácie 23.06.2024)

© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.