Dnes je 27. máj 2024, Pondelok

Dlhopisové fondy

Úvod » Podielové fondy » Dlhopisové fondy

Dlhopisové fondy: Investícia na tri až päť rokov.Dlhopisové fondy investujú do výnosnejších, ale aj rizikovejších cenných papierov ako peňažné fondy. V ich portfóliu sú prevažne štátne a firemné dlhopisy. Riziko dlhopisových fondov vo všeobecnosti vzrastá s dĺžkou splatnosti dlhopisov v jeho portfóliu. Stále ide o relatívne konzervatívnu investíciu, vhodnú na uloženie hotovosti s horizontom okolo troch rokov. Riziko investície však môže vzrásť, ak sú dlhopisové fondy vedené v cudzích menách. Korunová výkonnosť sa potom odvíja aj od kurzového vývoja slovenskej koruny oproti cudzej mene. Prostredníctvom spoločnosti Medical & Financial Consulting, s. r. o. môžete investovať do nasledujúcich dlhopisových fondov. 
 
 

Zhodnotenie fondov za posledný
  Názov Denomin. mena 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé  
EUR 0,28% 1,68% 2,61% 2,76% 19,49% - 38,91% detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD 0% 0% 0% 0% - - 0% detail
EUR 0% 0% 0% 0% - - 0% detail
EUR -0,19% -1,45% -3,77% -8,13% - - -8,39% detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR 0% -6,34% 4,72% 19,72% 14,61% 166,32% -44,69% detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR 0% 0% 0% 0% 0% 1,67% -0,77% detail
EUR 0,14% -0,27% 5,16% 8,09% 6,45% 64,31% 74,06% detail
EUR 0% 0% 0% 0% -5,08% 41,37% 6,61% detail
EUR -0,06% 0,79% 3,29% 3,48% 20,29% 31,61% 26,11% detail
EUR 0,09% 0,57% 1,82% 2,53% 12,09% 23,67% 30,64% detail
EUR 0,18% 0,24% 4,78% 8,26% 25,38% 101,09% 62,28% detail
USD 0,07% -0,27% 2,82% 2,39% 15,19% 55,22% 45,60% detail
USD 0,06% 0,52% 2,73% 0,33% 12,06% 45,61% 42,65% detail
CHF - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
USD 0,18% 0,30% 5,58% 6,85% - - 6,11% detail
CHF - - - - - - - detail
CZK - - - - - - - detail
USD 0% -0,19% 0,66% -1,30% - - -1,21% detail
EUR 0% 0% -0,09% 0,28% - - -0,47% detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR -0,13% -1,64% -2,62% -6,52% - - -7,79% detail
EUR -0,08% -1,88% 0% -4,71% - - -5,71% detail
CHF - - - - - - - detail
USD -0,47% -3,58% -0,55% -4,74% - - -4,67% detail
CHF - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR 0% 0,68% 3,13% 5,23% - - 4,58% detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR 0% -0,74% 0,81% -0,40% - - -0,47% detail
USD - - - - - - - detail
EUR -0,20% -2,02% 0,34% -1,55% - - -1,55% detail
CHF - - - - - - - detail
USD -0,25% -2,02% 0,54% -1,44% - - -1,37% detail
CZK - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
USD -0,07% -0,89% 3,21% 3,13% - - 2,77% detail
EUR -0,24% -2,33% 1,28% -0,63% - - -0,39% detail
CHF - - - - - - - detail
USD -0,24% -2,32% 1,52% -0,28% - - -0,03% detail
PLN - - - - - - - detail
EUR 0% 0,24% 1,91% 3,31% - - 3,56% detail
EUR 0% -3,15% -1,47% -0,19% - - -3,15% detail
CZK - - - - - - - detail
CZK - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD -0,19% 1,60% -2,74% -19,36% -15,79% 39,42% 72,75% detail
EUR 0% 0% - - - - 0% detail
EUR -0,18% 0,33% 3% 4,30% 21,12% 40,75% 42,79% detail
EUR 0% 0% 2,97% 2,99% 22,05% 56,19% 37,46% detail
EUR 0,14% 0,44% 4,38% 7,58% 30,26% 120,57% 80,63% detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD 0,11% 0,66% 3,04% 0,88% 10,83% 26,39% 31,09% detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD -0,15% 0,82% -4,29% -9,94% 0,14% 48,13% 37,88% detail
EUR -0,21% 0,36% -13,67% -13,67% - - -13,67% detail
USD -0,04% 0,98% 1,35% -0,70% 9,09% - 9,53% detail
USD -0,03% 0,09% 1,72% -0,25% 9,77% 22,93% 28,16% detail
EUR 0% 0% 0% 0% 0% 16,71% -9,20% detail
GBP 0% 0% 0% 0% 0% 12,23% -15,48% detail
USD 0% 0% 0% 0% 0% -0,61% -15,48% detail
USD 0% 0% 0% 0% 0% 40,40% 18,51% detail
USD 0% 0% 0% 0% 0% 29,88% 26,70% detail
CZK - - - - - - - detail
EUR 0,08% 0,68% 1,44% 3,48% 16,13% 22,70% 39,66% detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
CZK 0,03% 0,27% 1,84% 2,78% 15,63% 64,45% 74,83% detail
EUR 0% 0% 0% 0% - - 0% detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR -0,20% 0,31% 0,71% -0,70% 5,41% 11,28% 25,70% detail
EUR - - - - - - - detail
EUR -0,02% 0,66% 2,25% 3,23% 10,63% 20,22% 76,12% detail
EUR - - - - - - - detail
EUR 0% 0,21% 0,87% 1,40% 4,47% 8,97% 22,73% detail
JPY -0,06% 0,18% 1,55% 1,25% 4,85% 8,59% 45,24% detail
USD 0,14% 0,15% 4,85% 5,85% 20,31% 82,39% 120,57% detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD 0% 0,65% 0,39% -2,50% 7,55% 11,04% 157,46% detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
HUF - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR -0,15% 0,45% 0,19% -4,64% 12,41% 25,58% 31,66% detail
CZK - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
USD 0,04% -0,20% 1,24% -5,41% 15,50% 76,83% 279,96% detail
EUR 0,03% -0,17% 0,51% 0,25% 0,49% 6,90% 18,58% detail
EUR -0,01% 1,09% 3,10% 4,25% 13,71% 24% 101,49% detail
EUR 0,01% 0,74% 3% 4,82% 17% 37,11% 65,74% detail
EUR -0,07% 1,30% 3,37% 4,55% 15,89% 21,33% 76,91% detail
EUR 0% 0% 0% 0% 13,75% 22,07% 188,22% detail
EUR 0,09% 0,12% 2,17% 3,68% 6,67% 41,83% -28,98% detail
USD 0,18% 0,16% 0,75% -0,80% 10,84% 28,01% 156,56% detail
USD 0,03% 0,81% 3,54% 3,09% 16,96% - 16,44% detail
EUR - - - - - - - detail
EUR 0,04% 0,79% 2,96% 4,27% 17,03% 38,96% 34,82% detail
USD 0% 0% 0% 0% - - 0% detail
USD 0% 0% 0% 0% - - 0% detail
EUR 0,01% 0,06% 0,31% 0,37% 1,29% - 1,76% detail
USD 0,06% 0,71% 2,38% -0,26% 22,51% 155,10% 107,91% detail
EUR 0,10% 0,94% -1,42% -3,22% 10,70% 21,57% 41,34% detail
USD -0,49% -1,86% 1,62% -1,15% 12,09% - 28,06% detail
EUR -0,11% 1,10% 3,37% 4,66% 22,02% 31,81% 50,33% detail
EUR 0,12% 0,70% 3,21% 5,21% 22,39% 51,39% 46,54% detail
EUR 0,08% 0,92% 5,51% 6,83% 25,60% 203,87% 78,84% detail
EUR 0,03% -0,77% 2,12% 3,39% 14,10% 151,65% 78,52% detail
USD 0,16% -0,49% 3,50% 3,16% 17,85% 105,78% 85,27% detail
CZK - - - - - - - detail
EUR 0% 1,51% -0,70% -2,56% 23,11% - 24,45% detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR 0,14% 0,85% 2,13% 3,85% 20,22% - 17,59% detail
USD 0,16% 0,32% 5,18% 5,90% 19,36% - 19,48% detail
USD 0,17% 0% 6,39% 7,65% 21,73% - 24,42% detail
CZK - - - - - - - detail
CZK - - - - - - - detail
CZK - - - - - - - detail
EUR -0,05% -0,82% 0,62% 0,85% 16,25% - 25,59% detail
CZK - - - - - - - detail
USD 0,10% -0,10% 2,55% 1,06% 12,24% - 18,35% detail
EUR -0,15% 2,07% -5,28% -3,69% 9,68% - 13,14% detail
USD -0,17% -0,34% -1,45% 0,25% 12,79% - 14,98% detail
EUR -0,12% 2,25% -3,04% 5,25% 23,32% - 33,02% detail
EUR -0,05% 0,10% 1,01% 1,36% 7,72% - 6,59% detail
EUR -0,13% -0,39% -0,26% -1,16% 10,85% 53,51% 57,94% detail
USD -0,17% -0,17% 0,87% 9,43% 26,78% 134,34% 82,97% detail
EUR - - - - - - - detail
CZK - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
CZK - - - - - - - detail
CZK - - - - - - - detail
CZK - - - - - - - detail
USD 0% -0,02% -0,10% -0,19% 0,22% 3,89% 16,95% detail
EUR -0,78% -3,21% -8,48% -16,30% - - -16,55% detail
EUR 0,33% -0,18% 0,77% -5,16% 15,08% 60,13% 53,91% detail
EUR 0,18% 0,67% 1,15% 4,09% 17,75% - 16,85% detail
EUR - - - - - - - detail
EUR 0,33% 0,21% 1,87% 8,08% 28,56% 126,08% 73,25% detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR 0,20% -1,53% -3,98% -1,90% 11,94% 30,13% 45,74% detail
USD -0,06% -1,84% 0,23% -4,50% 5,76% 51,85% 76,30% detail
EUR 0,08% 0,84% 3,60% 5,24% 19,48% 44,97% 23,72% detail
EUR -0,34% -1,76% -2,32% -3,42% 10,38% 41,50% 92,44% detail
EUR -0,09% -0,56% 0,38% 1,05% 15,94% 66,46% 50,21% detail
EUR -0,33% -2,05% -1,32% -2,28% 17,44% 75,08% 98,02% detail
(dátum poslednej aktualizácie 26.05.2024)

© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.