Dnes je 9. december 2023, Sobota

Templeton Euro Liquid Reserve Fund

Základné údaje

ID fondu: FTELRF
Názov fondu: Templeton Euro Liquid Reserve Fund
Kategória fondu: peňažné - EUR
NAV (den. mena na 1 pod.): 5,610000 EUR
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): 96.66
Správca fondu: Franklin Templeton Investments
Manažér fondu: David Zahn
Vznik fondu: 14. 5. 2001

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 0,20 %
Vstupný poplatok MFC: 0,20 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): N
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: LU0128517660

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
EUR 0 % 0 % -0,18 % -0,36 % 0,54 % 3,89 % 10,22 %
USD 0,98 % 0,29 % 3,32 % 2,49 % 2,53 % 11,56 % 18,92 %

Investičné ciele a politika fondu

Investičným cieľom Fondu je poskytnúť Akcionárom príležitosť investovať do portfólia vysoko kvalitných cenných papierov a do nástrojov peňažného trhu denominovaných predovšetkým v eurách alebo zabezpečených v eurách z dôvodu vyhnutiu sa menovému riziku. Fond bude pozostávať hlavne z prevoditeľných cenných papierov, ktoré sú vydané alebo zabezpečené vládami akejkoľvek krajiny kdekoľvek na svete a do oprávnených cenných papierov spoločností akejkoľvek krajiny. Portfólio bude investované tak, aby priemerná zostávajúca splatnosť všetkých cenných papierov a nástrojov, ktoré sú zahrnutú v portfóliu Fondu nepresahovala dvanásť mesiacov. Za účelom výpočtu zostávajúcej splatnosti každého jednotlivého cenného papiera alebo nástroja budú vzaté do úvahy finančné nástroje s nimi spojené. Pri cenných papieroch alebo nástrojoch, ktorých doba vydania umožňuje zmenu ich úrokových sadzieb vzhľadom na trhové podmienky, bude za zostávajúcu dobu splatnosti považovaná doba do úpravy sadzby. Základnou menou Fondu je euro.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch

Menové zloženieAlokácia majetku fonduGeografické zloženieNajväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
Bank of Scotland PLC, senior note, FRN, .732%, 3/29/10 3,11 %
Deutsche Bank AG, senior note, FRN, .882%, 10/18/10 3,11 %
JPMorgan Chase & Co., FRN, 6/1/2010, .893%, 6/01/10 3,10 %
HSBC Finance Corp., unsecured, FRN, .914%, 9/14/10 3,10 %
UniCredit SpA, FRN, 4.061%, 4/05/11 3,09 %
GE Capital Euro Funding, senior note, FRN, .525%, 7/01/11 3,08 %
U.S. Treasury Bill, 7/16/10 3,05 %
Ulster Bank Finance PLC, senior note, FRN, .797%, 3/29/11 3,02 %
Rabobank Nederland, senior note, 3.25%, 6/25/ 10 2,78 %
Bank Nederlandse Gemeenten, 3/03/10 2,59 %


Súvisiace linky

Profil fondu Templeton Euro Liquid Reserve Fund
http://www.morningstar.co.uk/UK/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04N91
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.