Dnes je 4. júl 2020, Sobota

Franklin Global Growth Fund

Základné údaje

ID fondu: FTGGF
Názov fondu: Franklin Global Growth Fund
Kategória fondu: akciové - Vyspelé trhy - Global
NAV (den. mena na 1 pod.): 13,440000 USD
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): 53.58
Správca fondu: Franklin Templeton Investments
Manažér fondu: John Remmert
Vznik fondu: 29. 12. 2000

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 5 %
Vstupný poplatok MFC: 5 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): N
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: LU0122613069

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
USD 0,45 % -2,25 % 5,91 % 9,36 % 16,46 % 118,54 % 83,86 %
EUR -0,53 % -2,54 % 2,32 % 6,33 % 14,20 % 103,52 % 70,69 %

Investičné ciele a politika fondu

Investičným cieľom Fondu je zhodnotenie kapitálu prostredníctvom investícií do rastových prevoditeľných cenných papierov. Investičný manažér sa bude snažiť dosiahnuť investičný cieľ Fondu investovaním predovšetkým do kótovaných majetkových cenných papierov a do cenných papierov týkajúcich sa akcií, ktoré sa považujú za prevoditeľné cenné papiere, vrátane opčných listov a konvertibilných cenných papierov na celom svete. Miera rizika Fondu v súvislosti s rôznymi regiónmi a trhmi sa môže podľa názoru Investičného manažéra priebežne meniť na základe prevažujúcich podmienok a vyhliadok týchto trhov. Fond investuje do rastových akcií, vrátane konvertibilných cenných papierov a opčných listov, na rozvitých alebo rozvíjajúcich sa trhoch a do spoločností, ktoré sú zaregistrované na burze cenných papierov v týchto regiónoch a krajinách: Severná Amerika; Kontinentálna Európa: Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Španielsko, Švédsko a Švajčiarsko; Veľká Británia a Írsko; Ázia: Hongkong, Japonsko, Malajzia, Singapur a Austrália. Fond môže tiež investovať na rozvíjajúcich sa trhoch. Investície na rozvíjajúcich sa trhoch predstavujú väčší stupeň rizika, ako je uvedené v časti „Posúdenie rizík“. Základnou menou Fondu je americký dolár.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch

Alokácia majetku fonduGeografické zloženieSektorové zloženieNajväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
Templeton European Total Return Fund 3,17 %
WORLEYPARSONS LTD 2,92 %
APPLE INC 2,90 %
SCHLUMBERGER LTD 2,85 %
ABB LTD 2,79 %
DANAHER CORP 2,69 %
SYNGENTA AG 2,61 %
SAIPEM SPA 2,59 %
GILEAD SCIENCES INC 2,58 %
GETINGE AB 2,58 %


Súvisiace linky

Profil fondu Franklin Global Growth Fund
http://www.morningstar.co.uk/UK/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04KMX
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.