Dnes je 21. jún 2021, Pondelok

Templeton Global Balanced Fund EUR

Základné údaje

ID fondu: FTGLBALF
Názov fondu: Templeton Global Balanced Fund EUR
Kategória fondu: Ostatné
NAV (den. mena na 1 pod.): 20,390000 EUR
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): 729.66
Správca fondu: Franklin Templeton Investments
Manažér fondu: Michael Hasenstab
Vznik fondu: 13. 12. 2004

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 3 %
Vstupný poplatok MFC: 3 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): N
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: LU0195953822

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
EUR -0,05 % -2,02 % 0,89 % 9,51 % 22,02 % 73,09 % 50,04 %
USD 0,93 % -1,73 % 4,43 % 12,63 % 24,45 % 85,86 % 55,91 %

Investičné ciele a politika fondu

Investičným cieľom Fondu je vyhľadávanie zhodnotenia kapitálu a bežného výnosu, v súlade s opatrným investičným riadením investovaním do majetkových a firemných dlhových cenných papierov a v menšom rozsahu do vládnych cenných papierov vydaných subjektmi kdekoľvek na svete. Investičný manažér predpokladá, že väčšina portfólia Fondu bude bežne investovaná do akciových alebo s akciami spojených cenných papierov, vrátane dlhových alebo prioritných akcií konvertibilných alebo vymeniteľných za majetkové cenné papiere vybratých predovšetkým na základe ich potenciálu rastu kapitálu. Fond sa bude snažiť o výnos investovaním do cenných papierov s pevnou alebo pohyblivou sadzbou a do vládnych, s vládou spojených dlhových obligácií a do dlhových obligácií emitentov v krajinách kdekoľvek na svete. Fond môže kupovať akcie denominované alebo nedenominované v amerických dolároch, cenné papiere s pevným výnosom alebo dlhové obligácie. Bez ohľadu na vyššie uvedené, Investičný manažér nemôže nikdy investovať viac ako 40% celkových čistých aktív Fondu do cenných papierov s pevným výnosom. Základnou menou Fondu je americký dolár.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch

Menové zloženieAlokácia majetku fonduGeografické zloženieSektorové zloženieNajväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
Government of Sweden, 5.25% 7,99 %
Government of Poland, 5.75% 2,92 %
Government of Malaysia, 3.756% 2,68 %
Government of Mexico, M 20, 10.00%, 12/05/ 24 2,14 %
MICROSOFT CORP AKCIE 1,74 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD AKCIE 1,74 %
Government of Russia, senior bond, Reg S, 7.50%, 3/31/30 1,73 %
ORACLE CORP AKCIE 1,52 %
NESTLE SA AKCIE 1,44 %
BP PLC AKCIE 1,43 %


Súvisiace linky

Profil fondu Templeton Global Balanced Fund
http://www.morningstar.co.uk/UK/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR0552P
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.