Dnes je 21. jún 2021, Pondelok

Templeton Global Income Fund EUR

Základné údaje

ID fondu: FTGLIF
Názov fondu: Templeton Global Income Fund EUR
Kategória fondu: Ostatné
NAV (den. mena na 1 pod.): 16,890000 EUR
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): 148.98
Správca fondu: Franklin Templeton Investments
Manažér fondu: Alan Chua
Vznik fondu: 27. 5. 2005

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 3 %
Vstupný poplatok MFC: 3 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): N
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: LU0211332563

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
EUR -0,12 % -2,20 % 0,54 % 7,03 % 18,53 % 66,57 % 68,90 %
USD 0,86 % -1,91 % 4,06 % 10,09 % 20,88 % 78,86 % 84,17 %

Investičné ciele a politika fondu

Investičným cieľom Fondu je maximalizácia aktuálneho výnosu s prihliadnutím na vyhliadky zhodnotenia kapitálu. Za normálnych trhových podmienok bude Fond investovať do diverzifikovaného portfólia dlhových a majetkových cenných papierov kdekoľvek na svete. Fond sa bude snažiť o výnos investovaním do portfólia dlhových cenných papierov s pevným výnosom a vládnych alebo s vládou spojených dlhových obligácií alebo do dlhových obligácií emitentov kdekoľvek na svete, vrátane rozvíjajúcich sa trhov ako aj do akcií, o ktorých je Investičný manažér presvedčený, že ponúkajú lákavé dividendové výnosy. Fond bude kupovať najmä dlhové obligácie vydané vládami alebo nadnárodnými subjektmi organizovanými alebo podporovanými niektorými vládami. Fond môže investovať do dlhových cenných papierov s alebo bez investičného stupňa vydaných americkými alebo neamerickými emitentmi, vrátane cenných papierov s uplynutou dobou splatnosti. Investície do cenných papierov s uplynutou dobou splatnosti predstavujú vyšší stupeň rizika, ako je uvedené v časti „Posúdenie rizík“. Investičný manažér môže zaujať dočasný obranný postoj, ak je presvedčený, že cenné papiere na trhoch s cennými papiermi alebo ekonomiky krajín, do ktorých Fond investuje, zažívajú nadmernú nestálosť alebo dlhodobý všeobecný pokles alebo existujú ďalšie nepriaznivé podmienky. Za týchto okolností Fond nemusí byť schopný splniť svoj investičný cieľ. Základnou menou Fondu je americký dolár.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch

Menové zloženieAlokácia majetku fonduGeografické zloženieSektorové zloženieNajväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
Nota Do Tesouro Nacional, 9.76177% 5,15 %
Government of Mexico, M 20, 10.00% 3,21 %
Nota Do Tesouro Nacional, Index Linked, 6.00% 2,33 %
ITOCHU CORP AKCIE 1,81 %
Government of Indonesia, FR42, 10.25% 1,58 %
Korea Treasury Bond, 0475-1112, 4.75% 1,58 %
ING GROEP NV AKCIE 1,44 %
MICROSOFT CORP AKCIE 1,36 %
MERCK & CO INC 1,33 %
VODAFONE GROUP PLC 1,31 %


Súvisiace linky

Profil fondu Templeton Global Income Fund
http://www.morningstar.co.uk/UK/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR05XB8
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.