Dnes je 19. január 2022, Streda

Franklin Mutual Beacon Fund USD

Základné údaje

ID fondu: FTMBF
Názov fondu: Franklin Mutual Beacon Fund USD
Kategória fondu: akciové - Vyspelé trhy - Severná Amerika
NAV (den. mena na 1 pod.): 63,990000 USD
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): 1269.9
Správca fondu: Franklin Templeton Investments
Manažér fondu: Peter Langerman
Vznik fondu: 7. 7. 1997

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 5 %
Vstupný poplatok MFC: 5 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): N
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: LU0070302665

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
USD 0,05 % -2,50 % 4,20 % 15,86 % 29,64 % 109,60 % 57,42 %
EUR -0,92 % -2,78 % 0,67 % 12,65 % 27,11 % 95,19 % 46,14 %

Investičné ciele a politika fondu

Základným investičným cieľom Fondu je zhodnotenie kapitálu. Druhoradým cieľom je výnos. Fond bude dosahovať svoje ciele predovšetkým investovaním do kmeňových akcií, prioritných akcií a do dlhových cenných papierov, ktoré sú konvertibilné alebo sa očakáva, že budú môcť byť konvertované za kmeňové alebo prioritné akcie. Viac ako 30% čistých aktív Fondu nebude investovaných do cenných papierov neamerických emitentov. Stanovisko Investičného manažéra bude vychádzať z analýzy a prieskumu s prihliadnutím, okrem iných faktorov, na vzťah účtovnej hodnoty (po prihliadnutí na účtovné rozdiely medzi krajinami) k trhovej hodnote, peňažnému toku, porovnaniu miery výnosu porovnateľných cenných papierov, platobnú schopnosť emitentov ako aj na hodnotu zábezpeky, ktorá zaisťuje dlhový záväzok s cieľom kúpy majetkových a dlhových cenných papierov pod ich skutočnú hodnotu. Fond bude tiež vyhľadávať investície do cenných papierov spoločností, ktoré sa podieľajú na fúziách, zlúčeniach, likvidáciách a reštrukturalizáciách, alebo na ktoré existuje tender alebo ponuka na výmenu a môže sa týchto transakcií zúčastniť. Fond môže kupovať zabezpečené alebo nezabezpečené dlhy dlžných spoločností a podiely v týchto spoločnostiach, ktoré sú v reorganizácií alebo vo finančnej reštrukturalizácii. Tieto dlhy môžu byť vo forme zabezpečených úverov, zmeniek, dlhopisov alebo dlžobných úpisov. Za účelom zabezpečenia proti trhovému alebo menovému riziku a za účelom efektívneho riadenia portfólia môže Fond uzatvoriť derivátové transakcie ako sú forwardové zmluvy a futures, opcie k týmto zmluvám alebo úverové swapy. Základnou menou Fondu je americký dolár.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch

Alokácia majetku fonduGeografické zloženieSektorové zloženieNajväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
CVS CAREMARK CORP 2,49 %
Microsoft Corporation 2,30 %
NEWS CORP INC 2,21 %
WEYERHAEUSER CO 2,12 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2,01 %
KRAFT FOODS INC 1,93 %
ALTRIA GROUP INC 1,79 %
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP INC 1,78 %
NESTLE SA 1,65 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC 1,61 %


Súvisiace linky

Profil fondu Franklin Mutual Beacon Fund USD
http://www.morningstar.co.uk/UK/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04ARD
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.