Dnes je 26. máj 2024, Nedeľa

Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve Fund

Základné údaje

ID fondu: FTUSDLRF
Názov fondu: Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve Fund
Kategória fondu: peňažné - USD
NAV (den. mena na 1 pod.): 11,580000 USD
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): 227.52
Správca fondu: Franklin Templeton Investments
Manažér fondu: SHAWN LYONS
Vznik fondu: 14. 5. 2001

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 0,20 %
Vstupný poplatok MFC: 0,20 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): N
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: LU0128526901

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
USD 0 % 0 % -0,09 % -0,17 % -0,52 % -0,86 % 12,10 %
EUR -0,97 % -0,29 % -3,47 % -2,94 % -2,45 % -7,67 % 4,07 %

Investičné ciele a politika fondu

Investičným cieľom Fondu je poskytnúť Akcionárom príležitosť investovať do portfólia vysoko kvalitných cenných papierov denominovaných alebo zabezpečeným v amerických dolároch z dôvodu vyhnutiu sa menovému riziku. Fond bude hlavne pozostávať z prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, ktoré sú vydané alebo zabezpečené vládami akýchkoľvek krajín kdekoľvek na svete a do oprávnených cenných papierov spoločností akejkoľvek krajiny. Portfólio bude investované tak, aby priemerná zostávajúca splatnosť všetkých cenných papierov a nástrojov, ktoré sú zahrnuté v portfóliu Fondu, nepresahovala dvanásť mesiacov. Za účelom výpočtu zostávajúcej splatnosti každého jednotlivého cenného papiera alebo nástroja budú vzaté do úvahy finančné nástroje s nimi spojené. Pre cenné papiere alebo nástroje, ktorých doba vydania umožňuje zmenu ich úrokových sadzieb vzhľadom na trhové podmienky, bude za zostatkovú dobu splatnosti považovaná doba, počas ktorej nedôjde k úprave sadzby. Základnou menou Fondu je americký dolár.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch

Menové zloženieAlokácia majetku fonduGeografické zloženieNajväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
FHLMC, 3/09/10 6,04 %
Johnson & Johnson, 3/26/10 4,79 %
Total Capital Canada Ltd., 5/04/10 4,15 %
General Electric Co., 3/01/10 3,77 %
TVA, 3/25/10 3,27 %
Rabobank USA Financial Corp., 6/08/10 3,11 %
State Street Corp., FDIC Guaranteed, 1.85%, 3/ 15/11 3,09 %
The Goldman Sachs Group Inc., FDIC Guaranteed, 1.625%, 7/15/11 3,06 %
Bank of America NA, senior note, FDIC Guaranteed, 1.70%, 12/23/10 3,06 %
JPMorgan Chase & Co., FDIC Guaranteed, 1.65%, 2/23/11 2,86 %


Súvisiace linky

Profil fondu Templeton US Dollar Liquid Reserve Fund
http://www.morningstar.co.uk/UK/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04TWX
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.