Dnes je 9. december 2023, Sobota

HSBC GIF Euro Reserve AC

Základné údaje

ID fondu: HSBCEURE
Názov fondu: HSBC GIF Euro Reserve AC
Kategória fondu: peňažné - EUR
NAV (den. mena na 1 pod.): 17,351000 EUR
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): N
Správca fondu: HSBC GIF

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 5 000 EUR
Minimálna následná investícia: 5 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 5,54 %
Vstupný poplatok MFC: 1 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): N
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: LU0165130674

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
EUR 0 % 0 % -0,01 % -0,05 % 0,45 % 1,10 % 11,64 %
USD 0,98 % 0,98 % 3,50 % 2,80 % 2,44 % 8,56 % 27,09 %

Investičné ciele a politika fondu

Podfond je tvorený vybranými prevoditeľnými dlhovými cennými papiermi s ratingom investičného stupňadenominovanými v EUR, nástrojmi peňažného trhu a inými povolenými aktívami, ako cenné papiere vydané alebozaručené vládami členských štátov eurozóny, ich agentúrami alebo zástupcami, a vedľajšími likvidnými aktívami.Portfólio bude investovať výlučne do investícií so zostávajúcou dobou splatnosti 365 dní. Priemerná splatnosťportfólia nepresiahne 90 dní. Zmenky s variabilným a premenlivým úročením sa budú považovať za splatnék nasledujúcemu dátumu fixácie kupónu.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.