Dnes je 17. máj 2021, Pondelok

HSBC GIF Halbis Global Macro M1C

Základné údaje

ID fondu: HSBCHGM
Názov fondu: HSBC GIF Halbis Global Macro M1C
Kategória fondu: akciové - Vyspelé trhy - Pacifik
NAV (den. mena na 1 pod.): 110,897000 USD
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): N
Správca fondu: HSBC GIF

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 5 000 EUR
Minimálna následná investícia: 5 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 5,54 %
Vstupný poplatok MFC: 5 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): N
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu:

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
USD -0,08 % -0,36 % 0,94 % 3,66 % -5,60 % -0,44 % 10,87 %
EUR -1,05 % -1,32 % -2,48 % 0,78 % -7,44 % -7,28 % 8,42 %

Investičné ciele a politika fondu

Snahou podfondu je dosiahnuť stabilné absolútne výnosy prevyšujúce 1-mesačný Euribor. Plánované výnosy by nemali byť vo vzájomnom vzťahu s výnosmi hlavných tried aktív Na dosiahnutie tohto cieľa sa budú aktíva podfond aktívne prideľovať k rozličných triedam aktív (vrátane peňažnej hotovosti, akcií, dlhopisov a zahraničných mien po celom svete). Aktíva sa prideľujú rozličným stratégiám, aby opakovane generovali výnos vyplývajúci z diverzifikácie. Podiel jednotlivých stratégií v podfonde sa môže v čase meniť v závislosti od vnímaných trhových možností.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.