Dnes je 13. júl 2020, Pondelok

HSBC ISF Multimanager Premium A

Základné údaje

ID fondu: HSBCIMP
Názov fondu: HSBC ISF Multimanager Premium A
Kategória fondu: dlhopisy - USD
NAV (den. mena na 1 pod.): 9,690000 EUR
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): N
Správca fondu: HSBC GIF

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 5 000 EUR
Minimálna následná investícia: 5 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 5,54 %
Vstupný poplatok MFC: 3 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): N
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: LU0137435847

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
EUR 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 13,60 % -3,10 %
USD 0,98 % 0,98 % 3,50 % 2,85 % 1,99 % 21,98 % -0,03 %

Investičné ciele a politika fondu

Cieľom tohto podfondu je dosiahnuť celkové výnosy za stredne dlhé obdobie investovaním do dobre diverzifikovaného portfólia smerových a nesmerových stratégií. Preto podfond investuje aspoň 49% celkových nepeňažných aktív do ďalších investičných fondov, ktoré investujú hlavne na akciových trhoch a trhoch s pevným výnosom. Okrem toho môže podfond v medziach investičných pravidiel investovať do investičných fondov zameraných na komodity, nehnuteľnosti a regulované otvorené hedge fondy, ktoré podliehajú porovnateľnému regulačnému dohľadu. Investičný poradca si ponecháva právo investovať do iných tried aktív pri raste príležitostí.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.