Dnes je 17. máj 2021, Pondelok

Parvest Conservative (EURO)

Základné údaje

ID fondu: PARCOEU
Názov fondu: Parvest Conservative (EURO)
Kategória fondu: Ostatné
NAV (den. mena na 1 pod.): 134,230000 EUR
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): N
Správca fondu: BNP Paribas Asset Management

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 5 %
Vstupný poplatok MFC: 5 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): N
Nákladový koeficient - TER (p.a.): 1%
ISIN Fondu: LU0089280886

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
EUR 0 % 0 % 0 % 0 % 1,31 % 14,40 % 34,24 %
USD 0,98 % 0,29 % 3,50 % 2,85 % 3,32 % 22,85 % 65,36 %

Investičné ciele a politika fondu

Podfond sa snaží zvyšovať hodnotu svojho majetku v horizonte niekoľkých rokov. Jeho diverzifikované portfólio tvoria predovšetkým dlhové cenné papiere s pevným alebo premenlivým úročením (dlhopisy alebo nástroje peňažného trhu). Podiel akcií v portfóliu nesmie prekročiť 30 % hodnoty majetku fondu. Alokácia aktív sa prispôsobuje vývoju ekonomiky. Tituly v jednotlivých triedach aktív vyberajú špecializovaní manažéri podfondu.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.