Dnes je 13. júl 2020, Pondelok

PIO EUR Commodities

Základné údaje

ID fondu: PIOEC
Názov fondu: PIO EUR Commodities
Kategória fondu: akciové - sektorové - Materiály
NAV (den. mena na 1 pod.): 37,860000 EUR
Kurz NAV ku dňu: 22. 1. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): 339.25
Správca fondu: Pioneer Investment Management
Vznik fondu: 30. 3. 2007

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 5 %
Vstupný poplatok MFC: 5 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): 1%
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: LU0271695388

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
EUR 0,08 % -1,87 % -3,66 % -12,28 % -23,91 % 8,95 % -24,28 %
USD -0,21 % -2,84 % -0,74 % -10,64 % -23,94 % 13,83 % -20,76 %

Investičné ciele a politika fondu

Tento podfond je zameraný predovšetkým na trh komodít, a to investovaním minimálne dvoch tretín svojich celkových aktív do derivátových nástrojov (swapy a futures), ktorých podkladovým aktívom sú indexy komodít - napríklad zo sektora energie, poľnohospodárstva, živočíšneho sektora a priemyselných kovov. Druhú časť portfólia - minimálne 51% - môžu tvoriť dlhopisy, konvertibilné dlhopisy, dlhopisov vrátane opčných listov, iných cenných papierov s fixným úrokom (vrátane dlhopisov s nulovým kupónom) a nástrojov peňažného trhu. Do týchto menej rizikových nástrojov sa investuje s cieľom vytvárania stáleho výnosu a pokrývajú pasíva pochádzajúce z časti portfólia investovanej do derivátov, čím by malo vyhnúť pákovému účinku pri aktívach Podfondu. Podfond investuje minimálne dve tretiny svojich celkových aktív do cenných papierov, ktoré sú denominované buď v Euro alebo v jednej z mien členských štátov OECD. Môže vlastniť aj cenné papiere denominované v inej mene. Menové riziko sa môže zmenšiť zaisteným investícií, ktoré nie sú denominované v Euro.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch

Súvisiace linky

Profil Fondu PIO EUR Commodities
http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFSFEuroCommodities&class=EUR
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.