Dnes je 19. január 2022, Streda

PIO EUR Commodity Alpha

Základné údaje

ID fondu: PIOECA
Názov fondu: PIO EUR Commodity Alpha
Kategória fondu:
NAV (den. mena na 1 pod.): 37,630000 EUR
Kurz NAV ku dňu: 22. 1. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): N
Správca fondu: Pioneer Investment Management

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 5 %
Vstupný poplatok MFC: 5 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): 1,25%
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: LU0313643024

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
EUR 0,51 % -1 % -8,93 % -14,30 % -26,58 % - -8,58 %
USD 0,21 % -1,98 % -6,16 % -12,70 % -26,60 % - -12,67 %

Investičné ciele a politika fondu

Cieľom tohto Podfondu je dosiahnuť zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním do finančných derivátových nástrojov súvisiacich s indexmi alebo sub-indexmi komoditných futures a celej škály dlhopisov, konvertibilných dlhopisov, dlhopisov s opčnými listami, iných cenných papierov s pevným úrokom (vrátane dlhopisov s nulovým kupónom) a nástrojov peňažného trhu. Podfond bude finančné derivátové nástroje používať tak, aby najmenej dve tretiny jeho celkových aktív vychádzali z výkonnosti indexov a sub-indexov komoditných futures. Výkonnosť Podfon

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch

Sektorové zloženieSúvisiace linky

Profil Fondu PIO EUR Commodity Alpha
http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFCommodityAlpha&class=EUR
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.