Dnes je 23. jún 2024, Nedeľa

PIO Euro Short-Term EUR

Základné údaje

ID fondu: PIOEST
Názov fondu: PIO Euro Short-Term EUR
Kategória fondu: peňažné - EUR
NAV (den. mena na 1 pod.): 6,380000 EUR
Kurz NAV ku dňu: 27. 11. 2013
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): 93.2
Správca fondu: Pioneer Investment Management
Manažér fondu: Tynguy Le Saout
Vznik fondu: 18. 12. 2000

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 5 %
Vstupný poplatok MFC: 0,50 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): 0,90%
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: LU0119402856

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
EUR 0 % 0 % 0,31 % 0,47 % 4,93 % 8,50 % 14,95 %
USD 0,51 % -1,36 % 5,41 % 5,39 % 8,53 % 14,12 % 28,83 %

Investičné ciele a politika fondu

Cieľom podfondu je poskytnúť príjem a stabilnú hodnotu v strednodobom až dlhodobom horizonte prostredníctvom investícií najmenej dvoch tretín svojich čistých aktív do obchodovateľných dlhových cenných papierov, ktorých menou je Euro, a ktoré sú emitované európskymi vládnymi alebo korporátnymi emitentmi, a ktorých zostatková doba splatnosti neprekročí 5 rokov. Celková priemerná doba trvania podfondu (vrátane hotovosti a nástrojov peňažného trhu, ktorých zostávajúca doba splatnosti je kratšia než 12 mesiacov) nesmie byť dlhšia než 12 mesiacov aj s použitím akýchkoľvek finančných inštrumentov (vrátane forwardov, finančných futures a opcií) týkajúcich sa týchto dlhových cenných papierov, alebo podľa podmienok emisie, ktorá sa na tieto cenné papieri vzťahuje, s úrokom splatným z týchto podľa tržných podmienok najmenej raz ročne.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch

Menové zloženieGeografické zloženieSektorové zloženieNajväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
Republic Of Italy 15.3.2010 5,30 %
France (Govt Of) 12.9.2010 3,70 %


Súvisiace linky

Profil Fondu PIO Euro Short-Term EUR
http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroShortTerm&class=EUR
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.