Dnes je 19. január 2022, Streda

PIO U.S. Research USD

Základné údaje

ID fondu: PIOUSRF
Názov fondu: PIO U.S. Research USD
Kategória fondu: akciové - Vyspelé trhy - Severná Amerika
NAV (den. mena na 1 pod.): 8,570000 USD
Kurz NAV ku dňu: 27. 11. 2013
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): 35.11
Správca fondu: Pioneer Investment Management
Vznik fondu: 27. 12. 2001

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 5 %
Vstupný poplatok MFC: 5 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): 1,50%
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: LU0132182006

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
USD 1,06 % 2,15 % 9,31 % 27,91 % 50,62 % 109,02 % 91,72 %
EUR 0,55 % 3,56 % 4,03 % 21,94 % 45,63 % 98,74 % 72,30 %

Investičné ciele a politika fondu

Cieľom Podfondu je dosahovať zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom časovom horizonte investovaním minimálne dvoch tretín svojho vlastného kapitálu do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených cenných papierov vydaných spoločnosťami, ktoré boli založené, pôsobia alebo si odvodzujú minimálne dve tretiny svojich výnosov v Spojených štátoch amerických, ktoré boli vybraté analytikmi interného akciového výskumu, ktorých zamestnáva investičný manažér. Akcioví analytici fondu Pioneer využívajú investičný proces, ktorý je aktívny, implózny (bottom-up) a opiera sa o výskum. Proces výberu sa opiera o základný výskum, ktorý nemá za účel byť sektorovo špecifický.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch

Alokácia majetku fonduGeografické zloženieSektorové zloženieNajväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
Exxon Mobil Corp 3,50 %
Apple Inc 2,70 %
Jp Morgan Chase & Co 2,70 %
Microsoft Corp 2,60 %
Pfizer Inc 2,30 %
Wells Fargo Company 2,10 %
Cisco Systems Inc 2 %
Google Inc 1,90 %
Chevron Corp 1,90 %
3m Co 1,90 %


Súvisiace linky

Profil Fondu PIO U.S. Research USD
http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSResearch&class=USD
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.