Dnes je 21. september 2023, Štvrtok

PIO U.S. Dollar Short-Term

Základné údaje

ID fondu: PIOUSST
Názov fondu: PIO U.S. Dollar Short-Term
Kategória fondu: peňažné - USD
NAV (den. mena na 1 pod.): 6,470000 USD
Kurz NAV ku dňu: 27. 11. 2013
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): 9.63
Správca fondu: Pioneer Investment Management
Vznik fondu: 2. 5. 2002

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 0,50 %
Vstupný poplatok MFC: 0,50 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): 0,90%
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: LU0132162586

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
USD 0 % 0 % 0,31 % 1,41 % 6,41 % 19,37 % 22,31 %
EUR -0,51 % 1,38 % -4,54 % -3,33 % 2,89 % 13,50 % 9,13 %

Investičné ciele a politika fondu

Cieľom podfondu je poskytnúť príjem a stabilnú hodnotu v strednodobom až dlhodobom horizonte prostredníctvom investícií najmenej dvoch tretín svojich čistých aktív do obchodovateľných dlhových cenných papierov, ktorých menou je americký dolár alebo iná voľne zmeniteľná mena, za predpokladu, že podkladové devízové riziko je v takom prípade v prvej rade zaistené na americký dolár. Celková priemerná doba trvania podfondu (vrátane hotovosti a nástrojov peňažného trhu, ktorých zostávajúca doba splatnosti je kratšia než 12 mesiacov) nesmie byť dlhšia než 12 mesiacov aj s použitím akýchkoľvek finančných inštrumentov (vrátane forwardov, finančných futures a opcií) týkajúcich sa týchto dlhových cenných papierov, alebo podľa podmienok emisie, ktorá sa na tieto cenné papieri vzťahuje, s úrokom splatným z týchto podľa tržných podmienok najmenej raz ročne.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch

Menové zloženieGeografické zloženieSektorové zloženieNajväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
Fnr 2003-35 Fg Frn 3,10 %
Fannie Mae Remics Frn 2,50 %
Slma 2004-10 A6b Frn 2,50 %
Barclays Bank PLC 2,30 %
United Health Group Frn 2,10 %
Us Treasury N/B 2,10 %
Fnr 2003-15 Fn Frn 2,10 %
Trav Ins Co Instit Frn 1,60 %
Perma 9x 4a Frn 1,60 %
Cdmc 2002-2 A6 1,40 %


Súvisiace linky

Profil Fondu PIO U.S. Dollar Short-Term
http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSDollarShortTerm&class=USD
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.