Dnes je 19. január 2022, Streda

Raiffeisen-Österreich-Aktien

Základné údaje

ID fondu: RZBOSTA
Názov fondu: Raiffeisen-Österreich-Aktien
Kategória fondu: akciové - Vyspelé trhy - Európa
NAV (den. mena na 1 pod.): 169,040000 EUR
Kurz NAV ku dňu: 29. 11. 2013
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): N
Správca fondu: Raiffeisen Capital Management

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 4 %
Vstupný poplatok MFC: 4 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): N
Nákladový koeficient - TER (p.a.): 1,50%
ISIN Fondu: AT0000765573

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
EUR 0,60 % 3,81 % 6,56 % 17,41 % 2,25 % 76,16 % -2,03 %
USD 1,29 % 2,62 % 11,98 % 22,99 % 5,87 % 85,88 % 11,75 %

Investičné ciele a politika fondu

Prostriedky fondu sa investujú do akciírakúskych spolocností. Tažiskom súpritom cenné papiere kótované nahlavnom trhu Viedenskej burzy cennýchpapierov, prípadne tie, ktoré sú castouindexu ATX Five-Future (ten sa skladá zpiatich akciových titulov indexu ATX, ktorémajú najväcšiu váhu – váženú trhovúkapitalizáciu). Výber jednotlivých titulov sauskutocnuje prostredníctvom prístupuBottom-up a technickej analýzy. Fondnevykazuje žiadne menové riziko.Obdobie, na ktoré sa investícia plánuje,by malo zahrnat najmenej 10 rokov,pretože treba pocítat s možnýmikurzovými výkyvmi.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch

Menové zloženieSektorové zloženieNajväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
ERSTE GROUP BANK AG 8,93 %
OMV AG 8,05 %
VOESTALPINE AG 7,21 %
Raiffeisen International Bank 6,72 %
WIENERBERGER AG 5,34 %
Schoeller-Bleckmann Oilfield E 4,90 %
Andritz AG 4,88 %
Verbund 4,74 %
VIENNA INSURANCE GROUP 4,64 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 4,29 %


Súvisiace linky

Profil fondu Osterreich-Aktien
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.