Dnes je 26. máj 2024, Nedeľa

Zmiešané fondy

Úvod » Podielové fondy » Zmiešané fondy

Zmiešané fondy: Zlatá stredná cesta medzi dlhopismi a akciami.Zmiešané fondy sú strednou cestou medzi rizikovými akciovými fondmi a konzervatívnejšími dlhopisovými fondmi. Ich rizikovosť závisí od zloženia portfólia. Teda aké zastúpenie majú v investíciách akcie a aké dlhopisy. Čím je akcií viac,tým dlhší je aj odporúčaný investičný horizont. Zmiešané fondy sú vhodné pre ľudí, ktorí nemajú dostatok peňazí na to, aby investovali do viacerých fondov. Môžu tak využívať bezpečnosť dlhopisov a vyššie zhodnotenie akcií v rámci jedného fondu. Aj riziko zmiešaných fondov ovplyvňuje to, či je fond vedený v slovenských korunách alebo v cudzej mene. Korunová výkonnosť sa totiž pri fondoch denominovaných v cudzích menách odvíja od kurzového vývoja slovenskej koruny oproti cudzej mene. Spoločnosť Medical & Financial Consulting, s. r. o. Vám ponúka možnosť investovať do nasledujúcich zmiešaných fondov. 
 
 

Zhodnotenie fondov za posledný
  Názov Denomin. mena 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé  
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR 0% 0% 0% 0% - - 0% detail
EUR 0% -1,31% 0,42% 0,24% - - -0,28% detail
EUR 0% 0% 0% 0% - - 0% detail
EUR 0% -2,05% 0,42% 1,18% - - 0,80% detail
EUR 0% -2,70% 0,66% 2,06% - - 1,81% detail
EUR 0% -0,69% -0,12% -0,57% - - -1,07% detail
EUR 0% 0% 0% 0% - - 0% detail
EUR 0% -1,11% -1,28% 1,39% 10,42% 15,18% 15,75% detail
EUR 0% -0,45% 1,10% 3,10% 13% 14,84% 10,04% detail
EUR 0% 0,07% 1,17% 2,17% 10,21% 9,70% 23,44% detail
EUR 0% -2% 0,02% 3,69% 11,50% 20,60% 61,62% detail
EUR 0% -2,36% 0,70% 6,55% 12,09% 23,70% 34,06% detail
EUR 0% 0,68% 1,46% 1,82% 8,22% 4,93% 10,64% detail
EUR 0,67% 0,13% 2,09% 3,32% - - 3,19% detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR 0% 0,14% 0,51% 0,29% 7,31% 6,86% 23,32% detail
EUR 0% 0% 0% 0% 7,13% 8,29% 29,92% detail
EUR 0% -0,43% 0,90% 2,61% 11,60% 14,84% 43,33% detail
EUR 0% 0% 0% 0% 6,06% 10,63% 41,48% detail
EUR 0% -1,27% 0,74% 4,17% 13,52% 22,07% 65,17% detail
EUR 0% 0% 0% 0% 4,21% 12,64% 51,27% detail
EUR 0% -2,06% 0,15% 4,28% 12,57% 21,68% 64,58% detail
EUR 0% 0% 0% 0% 4,21% 12,63% 52,42% detail
EUR 0% -2,04% 0,17% 4,32% 12,59% 21,71% 64,66% detail
EUR 0% 0% 0% 0% 4,19% 12,63% 52,32% detail
EUR 0% 0% 0% 0% 4,19% 12,64% 52,43% detail
EUR -0,10% -2,15% 1,59% 8,63% - - 8,87% detail
EUR -0,11% -2,43% 4,26% 10,66% - - 11,36% detail
USD 0% -2,32% 4,57% 10,97% - - 11,63% detail
CHF - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
EUR 0,05% -2,22% 3,67% 11,55% - - 11,62% detail
USD 0,04% -2,25% 3,84% 11,82% - - 11,91% detail
USD -0,05% -2,45% 3,44% 9,31% - - 10,10% detail
USD -0,08% -0,36% 0,94% 3,66% -5,60% -0,44% 10,87% detail
CZK - - - - - - - detail
EUR 0,10% -0,15% 0,35% 0,40% 3,12% - 3,87% detail
EUR 0,78% -0,91% 2,75% 10,53% 18,79% - 43,23% detail
CZK - - - - - - - detail
EUR 0,49% -0,49% 5,44% 11,21% 12,92% - 19,39% detail
CZK - - - - - - - detail
EUR 0,14% 0,19% 1,38% 1,56% 7,13% - 10,59% detail
CZK 0,28% 1,80% 3,36% 0,95% -1,20% 79,26% -35,97% detail
CZK 0,06% -0,07% 2,55% 1,52% 11,76% 43,79% 25,20% detail
CZK 0,03% -0,08% 6,24% 18,53% -1,55% 15,89% -35,97% detail
CZK 1,44% 6,63% -3,61% -32,26% -41,28% -16,63% -25,49% detail
EUR 0% 0% 0% 0% -2,06% - 0,48% detail
EUR -0,03% -0,02% -0,67% -2% -0,81% - -1,55% detail
USD -0,06% 0% -1,69% -4,94% -4,47% - -5,19% detail
EUR 0% 0% 0% 0% 1,31% 14,40% 34,24% detail
USD 0,09% -0,44% 0,09% 0,54% -3,30% 41,51% 253,75% detail
EUR -0,02% -0,14% 4,95% 10,08% 11,86% 58,41% 49,55% detail
EUR 0,11% 0,03% 4,06% 5,81% 10,05% 78,17% 42,97% detail
EUR 0,09% -0,82% 1,81% 2,54% 5,67% 26,93% 36,34% detail
EUR - - - - - - - detail
EUR 0,10% -1,13% -1,39% -1,14% -4,69% 9,75% 8,15% detail
EUR -0,09% 0,02% -2,01% -4,99% - - -4,99% detail
USD 0% 0% 0% 0% -6,07% 12,05% 117,18% detail
EUR - - - - - - - detail
USD - - - - - - - detail
CZK - - - - - - - detail
EUR 0,72% -1,84% 3,68% 7,73% 1,34% 39,64% 116,94% detail
CZK - - - - - - - detail
CZK - - - - - - - detail
CZK - - - - - - - detail
CZK - - - - - - - detail
EUR 0,56% -1,12% 1,59% 5,61% 11,78% 45,67% 23,54% detail
EUR -0,05% -2,02% 0,89% 9,51% 22,02% 73,09% 50,04% detail
EUR -0,12% -2,20% 0,54% 7,03% 18,53% 66,57% 68,90% detail
(dátum poslednej aktualizácie 26.05.2024)

© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.