Dnes je 17. máj 2021, Pondelok

ING Patrimonial Target Return Bond

Základné údaje

ID fondu: INGPTRB
Názov fondu: ING Patrimonial Target Return Bond
Kategória fondu:
NAV (den. mena na 1 pod.): 262,680000 EUR
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): N
Správca fondu:
Vznik fondu: 24. 1. 2007

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 0 EUR
Minimálna redemácia: 0 EUR
Max. vstupný poplatok: 2,90 %
Vstupný poplatok MFC: 2,90 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): 1,50%
Nákladový koeficient - TER (p.a.): 0%
ISIN Fondu: LU0263824590

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
EUR 0,14 % 0,19 % 1,38 % 1,56 % 7,13 % - 10,59 %
USD 1,13 % 0,48 % 4,93 % 4,46 % 9,26 % - 1,27 %

Investičné ciele a politika fondu

Cieľom fondu je prekonávať svojím výnosom sadzbu EURORIBOR, a to vďaka výberu najlepších nápadov z oblasti dlhopisových a peňažných trhov. Pri voľbe konkrétnych titulov sa fond riadi očakávaním budúcej absolútnej výkonnosti cenných papierov. Toto všetko v prostredí kontrolovaného rizika, kedy sa fond usiluje o obmedzenie rizika prípadného poklesu hodnoty aktív. Fond investuje 2/3 svojich finančných prostriedkov do všetkých typov prevoditeľných cenných papierov s pevným výnosom, nástrojov peňažného trhu a tiež do prevoditeľných derivátových produktov, štruktúrovaných produktov a do fondov kolektívneho investovania (UCITS a UCI), ktoré sú naviazané na trh s pevným výnosom. Doplnkovo môže investovať až 1/3 svojich aktív do akcií, warrantov a ďalších štruktúrovaných produktov, derivátov a tiež podielových fondov UCITS a UCI naviazaných na akciový trh.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch

Súvisiace linky

http://www.ing.sk/sk/produkty-a-sluzby/ing-fondy/podrobne.html?isin=LU0263824590
Ročenka 2009
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.