Dnes je 23. jún 2024, Nedeľa

PARVEST MONEY MARKET EURO

Základné údaje

ID fondu: PARSTEU
Názov fondu: PARVEST MONEY MARKET EURO
Kategória fondu: peňažné - EUR
NAV (den. mena na 1 pod.): 209,612000 EUR
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): N
Správca fondu: BNP Paribas Asset Management

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 5 %
Vstupný poplatok MFC: 0,50 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): 0,50%
Nákladový koeficient - TER (p.a.): 0%
ISIN Fondu: LU0083138064

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
EUR 0 % 0,01 % 0,03 % 0,04 % 1,02 % 1,90 % 74,91 %
USD 0,98 % 0,31 % 3,54 % 2,90 % 3,02 % 9,42 % 93,60 %

Investičné ciele a politika fondu

Fond bude investovať najmä do dlhopisov, euro-dlhopisov alebo inštrumentov peňažného trhu denominovaných v Euro. Priemerná zostatková splatnosť portfólia nesmie prekračovať 12 mesiacov a zostatková splatnosť každého vkladu tri roky. Zvyšná časť aktív môže byť investovaná do dlhopisov, euro- dlhopisov alebo inštrumentov peňažného trhu iných než sú tie, ktoré sú predpokladané v rámci hlavnej politiky podfondu alebo do likvidity (maximálne do 33%). Investície realizované v iných menách budú zaistené proti kurzovým rizikám spôsobom, ktorý je v súlade so špeciálnymi pravidlami a investičnými obmedzeniami uvedenými v úplnej verzii prospektu. Cieľom správy tohto podfondu je dosiahnutie miery výnosu sledujúceho mieru výnosu Euro- peňažného trhu.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.